Dermo Písek > Obecné informace

 

Poskytovatel zdravotnických služeb má uzavřeny smlouvy s těmito pojišťovnami:

111 - Všeobecká zdravotní pojišťovna

211 - ZP Ministerstva vnitra ČR

201 - Vojenská ZP ČR

207 - Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

205 - Česká průmyslová ZP

 

Informovaný souhlas:

V současné době klienti podepisují informovaný souhlas pouze u zákroků lékařské kosmetiky (všechny druhy ošetření pomocí CO2 laseru, chemického peeligu, sklerotizace varixů, mezoterapie).

 

Ošetřování nezletilých klientů v našem zdravotnickém zařízení:

V souladu se zákonem o zdravotnických službách vyžadujeme při návštěvě nezletilého klienta přítomnost jeho zákonného zástupce.

 

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů