Dermo Písek > Znaménka

Znaménka

Mateřská znaménka jsou pigmentové kožní projevy. Vznikají především z pigmentových buněk. Některá jsou vrozená, některá vznikají v průběhu života. Liší se velikostí, ale i tvarem a ohraničením. Je velmi důležité všímat si změn znamének a především nepravidelná znaménka, névy s průměrem větším než 5 mm, znaménka s nepravidelným zbarvením nebo měnící svůj vzhled dát zkontrolovat u odborníka. V posledních letech velmi prudce roste počet pacientů s kožními nádory a včasné odhalení zhoubného melanomu zachraňuje život. Díky vyšetření digitálním dermatoskopem jsme schopni spolehlivě idetifikovat jednotlivé typy névů a sledovat jejich změny v průběhu let.