Dermo Písek > Digitální fotopletysmograf (D-PPG)

Digitální fotopletysmograf (D-PPG)

Fotopletysmografie je vyšetření funkčnosti svalové žilní pumpy dolních končetin. Vyšetření pomocí fotopletysmografu je bezbolestné, neinvazivní a pomáhá nám odhalit insuficienci  žilního toku ať už původu žilně-svalové nedostatečnosti nebo nedostatečnosti ve funkci chlopní. Získané informace jsou velmi přínosné v léčbě chronické žilní nedostatečnosti, sledování těhotných žen se zvýšeným rizikem vzniku žilní nedostatečnosti nebo ke sledování rizikových žen, které užívají hormonální antikoncepci, v prevenci vzniku bércových vředů žilního původu, diagnostice otoků. Vyšetření spočívá v připevnění 2 samolepících sond nad kotník. Pacient provede pouze několik fyzicky nenáročných pohybů sledovanou končetinou, aby mohl přístroj odečíst požadované hodnoty. Celé vyšetření trvá cca 15 minut a před samotným výkonem by měl být pacient 10-15 minut v klidu.