Dermo Písek > Kožní nádory

Kožní nádory

Kožní nádory jsou stále častejší diagnózou, se kterou se setkáváme v praxi kožních lékařů. Naše kůže si pamatuje každé slunění (nejen nadměrné). Reaguje zvýšenou pigmentací, předčasně se na ní projevují znaky stárnutí -  objevují se vrásky. V některých případech reaguje rozvojem nádoru. Kromě slunění se na vzniku nádoru podílí např. ozařování, styk s některými chemickými látkami (arzen, dehtové preparáty), kožní vředy, podávání imunosupresivních léků. Nádory se objevují již u mladých lidí, dříve se jednalo o onemocnění spíše střední a starší generace. Bohužel se  stále častěji setkáváme i s velmi zhoubnou formou nádoru - maligního melanomu. Maligní melanom je nádor vzniklý z pigmentových buněk, který poměrně rychle metastázuje. Velmi rizikové je v jeho případě jednorázové, náhlé, prudké spálení při opalování. Obvykle se vyskytuje na kůži a je zbarvený, proto je jeho včasné odhalení poměrně snadné. Navíc odhalení maligního melanomu a zahájení léčby v časném stadiu umožňuje téměř jisté vyléčení. Kromě maligního melanomu rozeznáváme ještě další formy zhoubných nádorů a to je bazaliom (nejčastější z těchto nádorů) a spinaliom. Pro včasné odhalení nádorového bujení doporučujeme navštívit jednou ročně kožního lékaře a nechat si vyšetřit pigmentové změny. V optimálním případě pomocí digitálního dermatoskopu, který je schopen zachytit i drobné změny pigmentací v průběhu let.