Dermo Písek > Otoky končetin

Otoky končetin

Otok je rozšíření části těla. V naší praxi se jedná především o otoky dolních nebo horních končetin vlivem zadržování tekutin. Mnoho dočasných otoků je projevem např. dlouhého stání, sezení, hormonálních a fyziologických změn v těhotenství, alergické reakce, poranění, spálení pokožky, reakcí na léky, působení chladu, tepla. Otoky končetin  v západní populaci jsou velmi často projevem žilní nedostatečnosti. Jedná se o hromadění krve v končetinách vlivem nedostatečné funkce chlopní v žilách, nedostatečně pevné žilní stěny a vazivové tkáně. Otoky tohoto druhu doprovází pocit těžkých nohou, pocit napětí, mravenčení. V noci se mohou objevovat křeče. Později se mohou objevovat i změny pigmentace v postižené oblasti a ztvrdnutí kůže. Druhem otoku končetin je i tzv. lymfedém. Jedná se o mízní otok končetin, který má  chronický charakter a kvalita  života pacientů postižených lymfedémem je značně snížena. Lymfedém je způsobem nepřítomností nebo nefunkčností lymfatického systému v místě postižení. Může se jednat o vrozený problém nebo o následek úrazu, operace, nádorového onemocnění. Neléčený lymfedém může přejít do otoku smíšeného (žilního a mízního).